Η παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού "Η Στερεά σε νέα τροχιά"

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014 και κατατίθεται στο πλαίσιο . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σας


«Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Βαγγέλης Αποστόλου, πραγματοποίησε χθες Τετάρτη 30 Απριλίου την παρουσίαση του Προγράμματος και τους στόχους του συνδυασμού «Η Στερεά σε νέα Τροχιά». Στην ομιλία του κατά την έναρξη της παρουσίασης ανέφερε τα παρακάτω:


«Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στη πρόσκλησή μας με αντικείμενο την παρουσίαση του προγράμματος μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Τι αντιμετωπίζουμε σήμερα στο ΠΕΠ 2007-2013;
Σήμερα δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα οι δεσμεύσεις και υπερδεσμεύσεις των προηγούμενων διοικήσεων. Αλλά και άλλες χρόνιες ελλείψεις περιφερειακής πολιτικής (η υποχρηματοδότηση της έρευνας – καινοτομίας, η απουσία ερευνητικών κέντρων, η ανορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των ΚΠΣ και ΕΣΠΑ κ.α)
Καταθέτουμε τις προτάσεις μας, για μια εναλλακτική διακυβέρνηση της Περιφέρειας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της.
Ένα Σχέδιο Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων για την Στερεά Ελλάδα πρέπει να στοχεύει :
     στην ανασυγκρότηση του οικονομικού παραγωγικού συστήματος και στη διασφάλιση της συνέχειας και αποδοτικότητας
     στην ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου με στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων, στην διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των κατοίκων στην περιφέρεια, και, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
     στην προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
H στρατηγική μας, δεν εξαντλείται σε προγράμματα και αριθμούς.
Όχι πως αυτά δεν έχουν την σημασία τους, σε μια κοινωνία μάλιστα που έχει μάθει  να μετρά την ευημερία της με νούμερα και αριθμούς. Ωστόσο το κύριο είναι πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ανάπτυξη σε εποχές περατότητας των πόρων, πως μεθοδολογικά την σχεδιάζει, για ποιόν αγωνίζεται και τι θέλει να εξυπηρετήσει.   
Για την επιτυχία του προγράμματος μας προαπαιτούμενα είναι :
   H κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών συλλογικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων για την διαμόρφωση και υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής, αλλά και για τις διαδικασίες κοινωνικού ελέγχου, και βεβαίως,   
   H διαμόρφωση δημοκρατικών θεσμών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα στηρίζονται στις αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού, στις αρχές της διαφανούς διαβούλευσης με το σύνολο των αναπτυξιακών συντελεστών και στις αρχές του κοινωνικού ελέγχου. 
Προτείνουμε στους φορείς του Προγραμματισμού να ξανασχεδιάσουμε την περιφερειακή πολιτική, με μια νέα Κοινωνική  Συμφωνία για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας.  Να σχεδιάσουμε από την αρχή, να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τα προβλήματα που κληροδότησε ο δικομματισμός και η μνημονιακή πολιτική και να υλοποιήσουμε νέες πολιτικές.
Μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι:
Να ξαναφτιάξουμε τους θεσμούς & τις δομές της περιφερειακής ανάπτυξης
Στα χρόνια που πέρασαν γνωρίσαμε την πλήρη  υποταγή του Περιφερειακού Προγραμματισμού και την προσαρμογή του αναπτυξιακού γίγνεσθαι της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης, στην λογική της διαχείρισης και απορρόφησης πάση θυσία των κοινοτικών κονδυλίων.
Οι κοινοτικοί πόροι αντί να αποτελούν μέσον και πρόσθετους πόρους στην διαδικασία του προγραμματισμού και ειδικότερα στην κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποτέλεσαν στην ουσία πόρους υποκατάστασης των τρεχουσών δαπανών του ΠΔΕ.
Το πιο επικίνδυνο : Υποκατέστησαν τον προγραμματισμό (αυτόν του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων), μέχρι του σημείου μάλιστα, αυτό που ονομάζουμε διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική πρακτικά να μην υφίσταται. 
O προγραμματισμός και η ανάπτυξη έγιναν στην συνείδηση της κοινωνίας και των θεσμών της, «πακέτα»,επιδοτήσεις, απορροφήσεις, έργα, που συνδέθηκαν μάλιστα με φαινόμενα διαπλοκής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, με φαινόμενα διασπάθισης του Δημόσιου χρήματος, και τέλος με φαινόμενα   ιδεολογικής χειραγώγησης και εκφυλισμού της συνείδησης  του λαού.
Ν΄ αλλάξουμε ρότα…
Η σημερινή κατάσταση με τα Επιχειρησιακά Σχέδια - Προγράμματα να παίζουν τον ρόλο της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να αλλάξει.  Τα νέα αυτοδιοικητικά Περιφερειακά Όργανα που θα προκύψουν, είναι αναγκαίο να έχουν ευθύνη και αποφασιστικό λόγο στον σχεδιασμό και στην άσκηση πολιτικών για την περιφέρεια. 
         Να μην μετατραπούν μέσα στο χρόνο σε φορείς άσκησης κρατικής πολιτικής όπως στην προηγούμενη περίοδο.
         Να μην μετατραπούν σε γραφειοκρατίες και χώρους προσωπικών πολιτικών, αλλά να καταστούν μικρά περιφερειακά κοινοβούλια που θα μπορούν να έχουν την δική τους αυτονομία καινα μην αποτελούν θιασώτες της κεντρικής πολιτικής και του κομματικού μας συστήματος.  
Εμείς προτείνουμε και θα αγωνιστούμε μεταξύ άλλων για θεσμικές και κανονιστικές μεταβολές που θα ουσιαστικοποιούν τον νέο θεσμό.
Οι στόχοι μας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
Οι σχεδιαζόμενοι πόροι της επόμενης περιόδου και οι θεματικές συγκεντρώσεις είναι εντελώς ανεπαρκείς και σε μεγάλη απόκλιση από τις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας που αδικείται στατιστικά, λόγω της γειτνίασης με την Αττική.
Η Περιφέρεια κατατάσσεται στις μεταβατικές Περιφέρειες η κατάταξη αυτή είναι εντελώς πλασματική σε σχέση με την πραγματική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιφέρειας

Εμείς προτείνουμε να γίνει συγκέντρωση των πόρων ως ακολούθως :  
·       Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και φτώχειας. Αυτό γιατί ενώ ο δευτερογενής τομέας της περιφέρειας ανθίσταται περισσότερο από ότι σε άλλες περιφέρειες (λόγω δυισμού που τον χαρακτηρίζει και που πολύ δυναμικά τμήματα του είναι εγκατεστημένα στη Βοιωτία) η απασχόληση μειώνεται κατά 22,5% που είναι από τις μεγαλύτερες μειώσεις και φυσικά αυξάνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες .
·   Να αξιοποιήσουμε την θέση της περιφέρειας στο χωροταξικό και παραγωγικό σύστημα (γειτνίαση της με την Αθήνα, οι ευκαιρίες ανάπτυξης σε κλάδους της βιομηχανίας, των ΑΠΕ, μΜΕ, καινοτομίας, του εναλλακτικού τουρισμού και στις μεταφορές (Διαμετακομίσεις και σιδηρόδρομος).
·   Nα γίνει συγκέντρωση πόρων των στόχων 1, 2, 3, 4 και 9 (Ερευνα-καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και αντιμετώπιση της φτώχειας) στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην κοινωνική οικονομία και στη παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Η έμφαση να δοθεί σε ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, στην  κοινωνική οικονομία και στην καινοτομία από κοινού με δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας. Ο τομέας της έρευνας και καινοτομίας στο επιχειρησιακό επίπεδο θα επιδιώξουμε να αναπτυχθεί μέσω συνεταιριστικών παραγωγικών σχημάτων στη βάση μιας καινοτομίας ή νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων. 
·   Επικέντρωση των πόρων στις δημόσιες (κυρίως) επενδύσεις σε δράσεις αστικής ανάπλασης, έργα περιβάλλοντος (στερεά-υγρά απόβλητα, διαχείριση περιοχών κλπ) υποδομές αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων-καταστροφών, έργα σύγχρονης  πολιτιστικής δημιουργίας κλπ.
·   Το Ταμείο Συνοχής να χρηματοδοτήσει την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
·   Επιμένουμε στην διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης και στην στήριξης της επιχειρηματικότητας. Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι πόροι του Γεωργικού Ταμείου που θα κατευθυνθούν ή θα εκχωρηθούν στην περιφέρεια. 
Πρόσθετες δυσκολίες για τη νέα περιφερειακή αρχή:
1. Οι περισσότεροι πόροι θα διατεθούν για την Στερεά Ελλάδα μέσω τομεακών προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζονται τα Υπουργεία (πχ. Δράσεις για επιχειρηματικότητα).
2. Η απαίτηση του νέου ΕΣΠΑ για «έξυπνη εξειδίκευση» είναι ένα ευχολόγιο με τους ανεπαρκείς πόρους που κατανέμονται στην Περιφέρεια.
3. Δεν υπάρχει καν ένα υποτυπώδες καινοτομικό περιφερειακό σύστημα
4. Η Περιφέρεια έχει έντονες χωρικές ανισότητες, εξ’ αιτίας αυτού οι πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν  σε συγκεκριμένες χωρικές προτεραιότητες με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με συγκέντρωση χρηματοδοτικά, θεματικά και χωροταξικά για να έχουν αναπτυξιακό αποτέλεσμα.»

Ακολουθεί το πρόγραμμα σε συνημμένο. [Πηγή Admin ]

0 Απαντήσεις για... for “ Η παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού "Η Στερεά σε νέα τροχιά" ”

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.

Recently Commented

Recent Entries

Φώτο