Υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π Kαρπενησίου

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012 και κατατίθεται στο πλαίσιο . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σας


«Η
Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α. Δήμου Καρπενησίου σας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2012-2013.

Οι μητέρες των παιδιών που ενδιαφέρονται για εγγραφή των παιδιών τους στο Κ.Δ.Α.Π., θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης),ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.Από την προϋπόθεση α), εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α.(α’ και β’ βαθμού)

Για την εγγραφή στο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ. οι μητέρες των παιδιών με αναπηρία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:

α) στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».Ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 13/07/2012 έως και 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ.

Η Αίτηση συμμετοχής καθώς και η Αναλυτική Πρόσκληση για τις ενδιαφερόμενες μητέρες βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. http://www.eetaa.gr/.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α) Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», δεν λαμβάνονται υπόψη.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωναΚ.Δ.Α.Π. :22370 22606

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ : 22370 24796


[ Φουρνιώτης ]

0 Απαντήσεις για... for “ Υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π Kαρπενησίου”

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.

Recently Commented

Recent Entries

Φώτο