Δράσεις για την απασχόληση στην Ευρυτανία

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 και κατατίθεται στο πλαίσιο . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σας


«Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: I.D.S. ΕΠΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ- SYNERGY KEK AE- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)- ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) καλεί τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες:

- Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
- Ασφαλισμένοι ΟΓΑ
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.

Βρείτε εδω:
την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντοςΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ:
IDS Ε.Π.Ε.
Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου
Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
( 2310 508034-6
7 2310 508037
κ. Στέλλα Χατζίκου
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

                     
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) «Δράσεις για την απασχόληση στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:

Του:Της:

Διεύθυνση κατοικίας:                                                                                 (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
Τηλέφωνα:
/

Fax:

e-mail:

Aρ. Αστ. Ταυτ.:

Ημ/νία γέννησης:
/    /
Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ.:

Α.Μ. Ι.Κ.ΑΑ.Μ.Κ.Α.Οικογ. κατάσταση:
Έγγαμος

Άγαμος

Διαζευγμένος

Ονοματεπώνυμο συζύγου :Αριθμός παιδιών :Στρατιωτική
NAI

από:

έως:

Θητεία:
OXI

πότε θα παρουσιαστείτε:


Ανήκετε σε πολύτεκνη οικογένεια;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ανήκετε σε κοινωνικά ευπαθή ομάδα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ


Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ:

Στοιχεία Ανεργίας
- Αρ. Κάρτας Ανεργίας


- ΚΠΑ ΟΑΕΔ


- Μήνες Ανεργίας

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΓΑ:

Εισόδημα από Γεωργικές Δραστηριότητες το 2011 
Έως 3.000€


Άνω 3.000€


Ατομικό εισόδημα από Λοιπές Πηγές το 2011 
Έως 9.000€


Άνω 9.000€


Γ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ (αριθμητικά)Δ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΤΥΧΙΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΦΟΡΕΑΣ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - Η/Υ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ


 ΣΤ . ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχετε παρακολουθήσει άλλα σεμινάρια;
NAI

OXI


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Έχετε επιδοτηθεί για την παρακολούθησή τους;
NAI

OXI


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1.        Δύο (2) Φωτογραφίες
2.        Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
3.        Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4.        Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
5.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.        Βιογραφικό Σημείωμα
7.        Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
8.        Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
9.        Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού ή Πιστοποιητικό Τύπου Α
10.     ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ: Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το 2012 από τον ΟΓΑ βιβλιαρίου ασθενείας
11.     Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (το τελευταίο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:                                                                                            
Ÿ          όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή
Ÿ          τα φωτοτυπημένα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
Ÿ          γνωρίζω ότι στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την επιλογή των ωφελουμένων με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης του Τοπικού Σχεδίου.

Ο/Η αιτών/ούσα
(ονοματεπώνυμο)………………….………………………..
(υπογραφή)…………………………………………………..
   Ημερομηνία: ………… /………… /………………


 [Πηγή Admin ]

0 Απαντήσεις για... for “ Δράσεις για την απασχόληση στην Ευρυτανία”

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.

Recently Commented

Recent Entries

Φώτο