Προσωρινός χαρακτισμός έκτασης στην Τριφύλλα Κλειτσού

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012 και κατατίθεται στο πλαίσιο . Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή την καταχώρηση μέσωRSS 2.0 . Μπορείτε να αφήσετε μια απάντηση ή trackback σε αυτή την καταχώρηση από το site σαςΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

«O
Δασάρχης Φουρνά έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας»
2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Ν. 998/79 – όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από από τα
άρθρα 1 & 9 των Ν. 3208/2003 & 3818/2010 αντίστοιχα –καθώς και την αριθμ. 204262/4545/23-11-
2010 εγκύκλιο διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3.Την από 27/10/2011 αίτηση της Ντεληθέου Μαρίνας κατοίκου Χαλανδρίου .
4.Το γεγονός ότι στην περιοχή της Δ.Ε. Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου δεν υφίσταται Δασικό
Κτηματολόγιο.
5.Την ΔΥ/12-7-2012 έκθεση αυτοψίας του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Κουτσιούμπα Χαρίδημου.

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

Η έκταση συνολικού εμβαδού 12.504,00 με στοιχεία στη θέση ‘Βαρκά-Τριφύλλας’ της T.K. Kορίτσας
της Δ.Ε. Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας όπως ορίζεται από τα στοιχεία
«1,2,3,4,5,….,33,34,35» και εμφανίζεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα του Βασίλη Δουσαίτη Πολιτικού
Μηχανικού κλίμακας 1:500 το οποίο τροποποιήθηκε από τον ενεργήσασσα την αυτοψία για τις ανάγκες
περιγραφής της έκτασης , θεωρήθηκε από μας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, είναι μη
Δασικού χαρακτήρα που ανήκει στην παρ. 6 περίπτωση α’ του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και η οποία
σήμερα συνορεύει:
ΒΟΡΕΙΑ : Με έκταση Δασικού χαρακτήρα
ΝΟΤΙΑ : Με έκταση μη Δασικού χαρακτήρα φερόμενη ως ιδιοκτησία Μάγγας και με
επαρχιακή οδό Κορίτσας-Μαυρόλογγο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : Με έκταση Δασικού χαρακτήρα και με έκταση μη Δασικού χαρακτήρα φερόμενη ως
ιδιοκτησία Νίκου Ντεληθέου
ΔΥΤΙΚΑ : Με έκταση Δασικού χαρακτήρα καθώς και με έκταση μη Δασικού χαρακτήρα
φερόμενη ως ιδιοκτησία Μάγγα.
Ο χαρακτηρισμός των όμορων δασικών εκτάσεων είναι ενδεικτικός και όχι οριστικός.
Του σχεδιαγράμματος μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Δασαρχείου μας.
Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις του Δημοσίου καθώς και οποιοδήποτε φυσικού προσώπου
που έχει έννομο συμφέρον , εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της ή εφόσον δεν συντρέχει λόγος
κοινοποίησης από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της παρούσας, ενώπιον της Α/θμιας
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Ευρυτανίας (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως
ισχύει μετά τη συμπλήρωση του από με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003)
Με την παρούσα Πράξη χαρακτηρισμού δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών
και δεν αποτελεί αυτή στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων , δεδομένου ότι αυτή
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον χαρακτήρα της παραπάνω έκτασης.
Οι έννομες συνέπειες ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης στην οποία αναφέρεται η παρούσα Πράξη
επέρχονται μετά και από τη δημοσίευση της επισυναπτόμενης περίληψης της- σε δύο τοπικές εφημερίδες
του Ν. Ευρυτανίας ή σε μια τοπική και μια των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης ευρείας κυκλοφορίας –
διαδικασία την οποία δύναται να κινήσει ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης για την επίσπευση των διατυπώσεων

ΑΔΑ: Β4ΓΦΟΡ10-3ΦΖ
–2–
δημοσιότητας και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα φύλλα της δημοσίευσης των εφημερίδων
(1038/88 ΣτΕ).
Η παρούσα Πράξη δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι οποιοσδήποτε αρχής ή ιδιώτη , εάν
δεν συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του Δασαρχείου μας ότι έχουν τελεσιδηκήσει οριστικά όλες οι
διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 998/79.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας
36 100 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ O
(Με φωτοαντίγραφο της αίτησης, της έκθεσης αυτοψίας Δασάρχης
–φωτοερμηνείας και της ανακοίνωσης)
2. (Δ.Ε. Κτημενίων) (Δήμος Καρπενησίου)
36080 – ΦΟΥΡΝΑ Κοσμάς
Για την ανάρτησή της με μέριμνα του Δημάρχου Σταύρος
επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Δασολόγος
Καταστήματος και αποστολή σε μας του σχετικού αποδεικτικού)
3. Δασοφύλακα κ. Καββαδία Γεώργιο
Σε δύο (2) αντίτυπα για την επίδοση του ενός
με το τοπογραφικό διάγραμμα που το συνοδεύει
καθώς και δύο (2) ανακοινώσεις περίληψης
της Πράξης χαρακτηρισμού –στον ενδιαφερόμενο και
4. Μέλη Ο.Δ.Ε. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με e mail.
ΑΔΑ: Β4ΓΦΟΡ10-3ΦΖ
[ Φουρνιώτης ]

0 Απαντήσεις για... for “ Προσωρινός χαρακτισμός έκτασης στην Τριφύλλα Κλειτσού”

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όχι greeklish) και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.

Recently Commented

Recent Entries

Φώτο